Ung / Test dig selv!

Test dig selv!

For mange der har et forbrug af alkohol eller stoffer, kan det svært at erkende, at man er kommet ud i et misbrug og har behov for hjælp.

Derfor har Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet lavet et spørgeskema, så man kan teste sig selv.
 
Husk, det er aldrig flovt at bede om hjælp, råd og vejledning.

Har du oplevet følgende hver især flere gange det seneste år i forbindelse med forbrug af alkohol, hash og/eller stoffer?

 • Fravær fra skole eller arbejde
 • Manglende koncentration på arbejdet eller i skolen
 • Påvirket på arbejde eller i skolen
 • Glemt vigtige begivenheder
 • Støtter familie eller venner mindre end forventeligt
 • Konflikter med familie eller venner
 • Konflikter med andre personer
 • At familie eller venner har bedt dig nedsætte dit forbrug
 • At kolleger, lærere eller andre har bedt dig nedsætte dit forbrug
 • Været i håndgemæng/slagsmål
 • Haft fysiske eller psykiske problemer på grund af forbrug
 • Påvirket ved kørsel eller betjening af maskiner
 • Været på skadestuen
 • Haft problemer med loven
 • Haft økonomiske problemer forårsaget af misbrug
 • Brugt tid på at skaffe rusmidler
 • Behøvet at indtage mere og mere for at opnå ønsket effekt
 • Forsøgt at sætte grænser men ude af stand til at holde dem
 • Oplevet kraftige fysiske og/eller psykiske problemer ved forsøget på at stoppe af mindst to dages varighed (fx rystende hænder, problemer med at sove, svedeture, hurtig hjerterytme, uro i kroppen osv.)

Kan du svare bekræftende på tre spørgsmål, tyder det på, du har et problem.

Hvis du svarer ja på seks af spørgsmålene, tyder det på, at du har et interventionskrævende misbrug (brug for hjælp).

Derudover har du også et interventionskrævende misbrug hvis du drikker 35 genstande for mænd eller 28 genstande for kvinder på en typisk uge

eller

hvis du har haft 8 dages forbrug af illegale stoffer på en måned.