Forældre/voksen / Sådan spotter du et hashmisbrug

Sådan spotter du et hashmisbrug

Det er ikke altid let at opdage et forbrug/misbrug af hash, da mange af signalerne kan forveksles med almindelige teenage forandringer.

Hash findes i dag i alle dele af samfundet og er let tilgængeligt, hvis blot man har pengene og er opsøgende.
 
Mange af de tegn der kan være på et eksperimenterende forbrug af hash, kan ligne almindelige teenagetegn.
-den unge virker mere sløv
-den unge trækker sig mere fra forældrekontakt
-den unge får en ny omgangskreds
-den unge har mangel på penge
-den unge har pludselig mange penge (kan være tegn på salg)
-den unge virker mere ligeglad med skolen
-den unge har svært ved at stå op om morgenen
-den unge er mere opfarende
-den unge virker mere snaksagelig når han/hun kommer hjem om aftenen, end på andre tidspunkter.
 
Alle disse ting kan være tegn på eksperimenterende forbrug af hash, men mange af punkterne er også almindelige teenagetegn.
Hvis du synes den unge virker mere forandret end forventet, og din mavefornemmelse siger dig, at der er noget galt. Ja- så er det ofte rigtigt. 
 
Du er velkommen til at skrive til os, hvis du har brug for en snak om det du fornemmer.

hashMen hash er vanedannende og afhængighedsskabende som alle andre rusmidler og på mange måder et lumskt rusmiddel. Både rusen og de umiddelbare skadevirkningerne kan se udramatiske ud og de reelle skader kan let overses, men de er ikke desto mindre meget ødelæggende på langt sigt, og der kan let opstå psykoser allerede efter få ganges brug. Antallet af behandlingskrævende misbrugere i Danmark er anslået til ca. 10.000, og kun få er i behandling.

Hold øje med adfærdsændringer
Risikoen for at udvikle afhængighed er på niveau med risikoen for at blive afhængig af alkohol. Jo yngre man er, når man begynder at ryge, desto større er risikoen for at udvikle afhængighed.

Hvis der sker en påfaldende stærk og pludselig ændring i barnets eller den unges adfærd, kan det være tegn på stofmisbrug. Man skal derfor som forældre til stadighed være opmærksom på, hvordan ens børn har det og opfører sig.

Det er dog vigtig at huske på, at mange af tegnene på stofmisbrug kan forveksles med normal pubertetsudvikling.

Samtidig er det ikke sådan, at et enkelt symptom behøver at give anledning til bekymringer. Men hvis der opstår flere symptomer, er det tid at tage en samtale med barnet om, hvad der sker i hans eller hendes liv.

Symptomerne kan være følgende:

 • Bratte humør- eller holdningsændringer.
 • Pludselig pjækkeri fra skolen eller ligegyldighed med skolearbejdet.
 • Pludselig modstand mod regler i hjem eller skole.
 • Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt.
 • Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner.
 • Den unges ejendele forsvinder, uden at det kan forklares.
 • Den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele.
 • Der opstår samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres barn aldrig har snakket med jer om.
 • Den unge er oftere psykisk nedtrykt.
 • Den unge er usædvanlig træt.
 • Vedkommende har svært ved at sove eller falde til ro.
 • I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse.

Forsøg at undgå et skænderi
Har man mistanke om, at ens børn ryger hash, bør man ytre sin bekymring, men ifølge netdoktor.dk skal man undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den unge blot ryger endnu mere.

Som forældre kan man alliere sig med skolen eller andre forældre, men ikke bag den unges ryg. I nogle kommuner er der desuden mulighed for at få hjælp til hashbehandlingstilbud eller i børne-unge-psykiatrien.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at hashen hos unge ofte er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende.

En af de vigtigste både behandlingsmæssige og forebyggende foranstaltninger er at hjælpe de unge ind i et meningsfuldt arbejde eller en uddannelse.