Rusmidler / Hvad er misbrug

Hvad er misbrug

Misbrug vil sige et vedvarende, skadeligt brug af psykoaktive stoffer som tobak, alkohol, hash, kokain, heroin m.fl. Psykoaktive stoffer er midler, der ændrer ens sindstilstand. Skaderne kan både være fysiske (fx lungesygdomme), psykiske (dårlig hukommelse, depressioner) og sociale (fx fravær fra skole eller arbejde, krise i familien, tab af venner).

Misbrug kommer ikke fra den ene dag til den anden, men udvikles over et stykke tid, hvor personen bruger et eller flere af de psykoaktive stoffer oftere og oftere og i større og større mængder – tit til trods for pinlige situationer og andres protester.

 

Man kan også være et sted midt imellem, hvor man kan betegne sit forbrug som værende "et problematisk forbrug af stoffer". Det er hvor afhængighedssymptomerne ikke helt er der endnu, men at man stofferne og deres eftervirkninger fylder så meget, at det går ud over venner, familie, skolegang osv.

 

En del misbrugere udvikler det, man kalder afhængighed. Man er afhængig af et psykoaktivt stof når 3 (eller flere) af disse tegn passer på ens forbrug 

  • man bruger større og større mængder for at få den samme virkning
  • man får det fysisk og psykisk dårligt, hvis man ikke får stoffet (abstinenssymptomer)
  • man længes så meget efter stoffet, at det er svært at tænke på andet
  • at det er vigtigere for en at bruge stoffet end at tage hensyn til andre og de ting, man har at gøre med
  • man har svært ved at styre, nedsætte, holde op med sit brug af stoffet
  • man bliver ved med at bruge stoffet, selvom man har indset, at det er skadeligt for en