Herpes

Fakta
Genital herpes betyder herpes på kønsdelene
Forkølelsessår på læber kan ved oralsex give herpes på kønsdelene
Symptomer på genital herpes er små blærer, der sidder gruppevis og bliver til små smertefulde sår på kønsdelene
Førstegangsudbrud af herpes på kønsdelene kan give:almen utilpashed
feber
hævede lymfeknuder i lyskerne
evt. problemer med at tisse
Infektionen går oftest over efter nogle dagemen virus vil ligge i dvale i nervernes rødder resten af livet og kan give nye udbrud.
Genital herpes er en infektion på kønsdelene med Herpes simplex virus (HSV).

Der skelnes mellem to typer virus:

HSV-1
HSV-2
Infektionen giver blærer og sår på kønsdelene.

Hvor hyppig er genital herpes?
Genital herpes er meget hyppig, og forekomsten er stigende. Således er ca. 1/3 af alle 30-årige smittet med HSV-2, og mere end 4/5 med HSV-1.

HSV-2 er årsagen til 3 af 5 tilfælde med genital herpes. HSV-1, der som regel er på læber, er tilsvarende årsag til 2 af 5 med genital herpes.

HSV-2 overføres praktisk talt udelukkende seksuelt, mens HSV-1 overføres seksuelt eller ikke-seksuelt.

Kun ca. 20 % af de HSV-2 smittede ved, at de har haft herpes genitalis, yderligere ca. 20 % har haft symptomer fra kønsdelene, men ikke fået nogen specifik diagnose, mens 60 % ikke har haft symptomer på tidligere herpes genitalis.

Hvorfor får man genital herpes?
Herpes genitalis med vesiko-pustuløst udslæt på baller
 

Genital herpes smitter ved seksuel kontakt. Oralsex medfører risiko for smitte fra mund til kønsdele og omvendt.

Virus vandrer langs nervebaner og går i hvilefasen ud i såkaldte nerveganglier. Når viruset er i hvilefasen, har man ingen symptomer. Viruset kan imidlertid vågne fra dvale og forårsage gentagne udbrud i samme område som ved det første udbrud.

De efterfølgende udbrud er som nævnt ofte mildere end det første udbrud.

Smittefaren er størst, når man har udbrud, men smitte uden udbrud forekommer ofte, specielt ved HSV-2.

Det er derfor muligt at overføre smitten, uden at den smittede er klar over dette.
Hvad er symptomerne på genital herpes?
Første udbrud (primærinfektionen) kommer som regel få dage til uger efter smitte. De ydre kønsdele er rødlige, hævede og ømme, og man får smertefulde blærer. Blærerne vil hurtigt briste og føre til dannelse af små sår. Udbruddet medfører ofte influenza-lignende symptomer med almen utilpashed, hovedpine, feber og muskelsmerter. Vandladningen kan være meget smertefuld. Ubehandlet går symptomerne i ro efter 2-4 uger.

Mange, men ikke alle, vil få nye herpesudbrud. De nye udbrud er mildere end primærinfektionen, med færre blærer og sår. Før et udbrud er der ofte nogle forvarslings-symptomer, med brænden og prikken i det område, hvor der få dage efter kommer blærer på.

Efter et udbrud kan man få udstråling af smerter til tilstødende hudområder. Smerterne går oftest over igen, men kan i sjældne tilfælde blive mere kroniske.

Hvilke symptomer skal man være særlig opmærksom på?
Små blærer og sår, oftest flere på en gang, på kønsdelene.

Hvordan stilles diagnosen?
Lægen vil stille diagnosen på grundlag af de typiske symptomer med smertefulde blærer og sår.

Ofte vil lægen ved et af de første udbrud, tage en prøve med vatpind fra blærer eller sår og sende til laboratorium for at påvise herpesvirus.

Hvilken behandling er der?
Der findes ingen medicin, som helbreder sygdommen, men der findes medicin, som hæmmer virus fx aciclovir og valaciclovir, og som nedsætter risikoen for at overføre smitte. Medicinen er først og fremmest nyttig ved det kraftigere primærudbrud, men bruges også med god virkning hos patienter, som efterfølgende har hyppige udbrud.

Hvis man har hyppige udbrud, kan det være aktuelt at bruge medicinen forebyggende hver dag over lang tid, eventuelt i flere år.

Ved førstegangsudbrud har behandlingen virkning, hvis man kan begynde at tage medicinen inden 5 dage efter symptomerne opstod. Som regel skal man være i medicinsk behandling i 5-10 dage.

Hvis behandlingen skal gives ved senere udbrud, skal behandlingen starte tidligt - helst inden 24 timer, for at have effekt. Nogle få har meget hyppige udbrud af genital herpes. Sygdommen er da en betydelig gene og gør det vanskeligt at opretholde et normalt seksualliv. I de tilfælde kan man behandle med den samme type medicin forebyggende i kortere eller længere tid, fx valaciclovir 500 mg dagligt eller aciclovir 400 mg x 2 dagligt.

Hvad med smitterisikoen?
Medicinsk behandling erstatter ikke andre tiltag for at hindre spredning af infektionen. Du bør bruge kondom og praktisere sikker sex, og du bør informere din partner om, at du har en smitsom infektion.

Gennem medicinsk behandling og kondombrug reduceres risikoen for at smitte andre. Specielt skal man undgå sex under udbrud. Man kan som anført smitte uden at have symptomer. Din partner kan få målt antistoffer mod herpes simplex type 1 og 2 for at afgøre, om han/hun også allerede er smittet