Ung / ADHD og misbrug

ADHD og misbrug

ADHDADHD er en forstyrrelse i hjernens signalstoffer, der bl.a. betyder, at belønningscentret ikke
fungerer så godt som hos personer uden ADHD.
Belønningscentret er et område i hjernen, der f.eks. reagerer på, at vi får noget at spise eller oplever noget sjovt eller farligt. Med andre ord er det et center i hjernen, der reagerer på behovstilfredsstillelse.
Når man har ADHD, er det svært at få tilfredsstillet sine behov, fordi dette center ikke fungerer rigtigt. Derfor er der langt højere risiko for, at man bliver afhængig af f.eks. tobak, alkohol, hash, mad eller spil, der giver en umiddelbar nydelse og aktiverer centret.
De bagvedliggende biologiske arsager mennes at være dysfunktion i to af hjernens kommunikationssystemer. Systemerne sikrer kommunikationen mellem hjernecellerne ved blandt andet at benytte stofferne dopamin og noradrenalin. ADHD giver dermed problemer med at udsætte handlinger, at undgå at reagere umiddelbart på stimuli og at se den langsigtede konsekvens af sine handliger. Dette udmønter sig ofte i en mere grænseoverskridende adfærd, end hos andre børn og unge.