Forældre/voksen / Viden til forældre / Voksnes vaner smitter

Voksnes vaner smitter

Danske unge drikker meget, set i forhold til andre europæiske unge, når det gælder brug af alkohol. De begynder tidligt, de drikker hyppigt, og de drikker meget.
 
Selvom det i de sidste 10 år er gået bedre, så ser vi også, at fra 2014 er der igen sket en stigning i antallet af unge 15 årige der har været fulde mindst 2 gange. 
 
Forældres vaner
Forældrenes vaner har betydning for de unges omgang med alkohol. Især synes det at have betydning, om forældrene drikker alkohol på alle hverdage. Det har mindre betydning, at forældrene drikker alkohol i weekenden, enkelte hverdag eller sjældnere. Vi ser dog en sammenhæng imellem forældrenes "værdier" i forhold til alkohol, hvis forældre signalerer hygge i forbindelse med alkohol, så smitter det af på de unge. Vi ser særligt, at familier i den høje middelinkomstende og højindkomstfamilier, her drikker de unge tidligere og mere alkohol. 
 
Cigaretter, alkohol og hash
Alkohol er det rusmiddel, som er langt mest udbredt blandt de unge. Men knap halvdelen af de 16-24 årige danske unge har prøvet hash. En af pointerne er, at der er et mønster i forbruget af alkohol og hash, som også har sammenhæng med rygning. Blandt de unge, der ryger cigaretter hver dag, er der flere, der drikker meget alkohol, og som også har prøvet hash. Og blandt dem, der bruger hash, er der også nogle, som eksperimenterer med stoffer som amfetamin, kokain og ecstacy. Men det er meget få sammenlignet med de mange, der drikker alkohol.
 
Forældrenes ansvar
Forældre har stor betydning som rollemodeller for deres børn. Børn får ikke deres vaner fra fremmede. Hvis forældrene synes, det er i orden, at de unge drikker, drikker de mere end andre. Og hvis de unge bliver tilbudt alkohol hjemme, stiger deres forbrug i samme takt.