Forældre/voksen / Viden til forældre / Voksnes vaner smitter

Voksnes vaner smitter

Danske unge har europæisk rekord, når det gælder brug af alkohol. De begynder tidligt, de drikker hyppigt, og de drikker meget.
 
Den danske Sundhedsstyrelse har for nylig gennemført en undersøgelse blandt 16-20-årige unge danskere. Den bekræfter, at de unge begynder at drikke alkohol tidligt og viser, at normen blandst mange 16-20 årige er, at det gælder om at blive rigtigt beruset, når man går i byen i weekenden, og at danske unge kan drikke rigtig meget alkohol, inden de synes, de er fulde.
 
Drengene drikker mest, mens pigerne blivere hurtigere fulde og derfor drikker mindre. De unges venner betyder meget for, hvor meget de unge selv drikker. Hvis man har venner, der drikker meget, drikker man typisk også selv meget. Og omvendt.
 
Forældres vaner
Forældrenes vaner har betydning for de unges omgang med alkohol. Især synes det at have betydning, om forældrene drikker alkohol på alle hverdage. Det har mindre betydning, at forældrene drikker alkohol i weekenden, enkelte hverdag eller sjældnere.
 
I alt fald viser det sig, at unge med forældre der drikker alkohol hver dag, oftere drikker meget mere, end unge, hvis forældre drikker alkohol sjældnere. At drikke meget vil sige mere end Sundhedsstyrelsens anbefalede grænser, som er højst 7 genstande om ugen for kvinder og højst 14 for mænd. Dog højest 5 genstande ved samme lejlighed. Personer over 60 år uanset køn bør ikke drikke over 7 genstande om ugen.
 
Cigaretter, alkohol og hash
Alkohol er det rusmiddel, som er langt mest udbredt blandt de unge. Men knap halvdelen af de 16-24 årige danske unge har prøvet hash. En af pointerne er, at der er et mønster i forbruget af alkohol og hash, som også har sammenhæng med rygning. Blandt de unge, der ryger cigaretter hver dag, er der flere, der drikker meget alkohol, og som også har prøvet hash. Og blandt dem, der bruger hash, er der også nogle, som eksperimenterer med stoffer som amfetamin, kokain og ecstacy. Men det er meget få sammenlignet med de mange, der drikker alkohol.
 
Unge og midaldrende drikker mest
Alle danskere over 14 år drikker i gennemsnit 11 liter ren alkohol om året. Det svarer til, at alle drikker næsten to øl om dagen. Det er de unge op til 24 år og de midaldrende 45-66 årige, der drikker mest.
 
Forældrenes ansvar
Forældre har stor betydning som rollemodeller for deres børn. Børn får ikke deres vaner fra fremmede. Hvis forældrene synes, det er i orden, at de unge drikker, drikker de mere end andre. Og hvis de unge bliver tilbudt alkohol hjemme, stiger deres forbrug i samme takt.