Forældre/voksen / Viden til forældre / Hvorfor bruger unge rusmidler?

Hvorfor bruger unge rusmidler?

Hvorfor bruger unge rusmidler?
Der findes mange årsager til, at unge anvender rusmidler – lovlige som ulovlige. I Ungekontakten hører vi mange forskellige forklaringer, og de mest almindelige er f.eks.- Rusmidler giver gode fornemmelser, oplevelser og følelser, som ellers ikke kommer.
 • Det er fedt og sjovt at være påvirket.
 • Rusmidler er ofte en del af de unges sociale samvær – f.eks. ved forfester.
 • Det er spændende, og man er nysgerrig.
 • Gruppepres.
 • Man tror, at man hellere må forsøge sig med rusmidler, for man vil ikke være en ”kylling” i vennernes øjne.
 • Man har problemer, og rusmidler er med til at holde problemerne ”to skridt fra livet”.
 • Manglende opmærksomhed og opbakning fra familien.
 • Man føler sig ”uden for”.
 • Det er moderne og accepteret at eksperimentere med forskellige rusmidler.
 • Man føler sig som en del af et fællesskab.
 • Rusmidlerne er med til, at de unge kan håndtere presset fra forskellige sider – f.eks. skolen, hjemmet, idrætsklubben.