Rusmidler / Ecstasy

Ecstasy

Ecstacy er et af de såkaldte feststoffer. Det kaldes denne gruppe stoffer, fordi de virker stimulerende, fjerner træthed og gør brugeren opstemt og glad.

Ecstacys virkning
Ecstacy er det almindeligt kendte navn for et stof med den kemiske betegnelse MDMA. Det er et stof, som er beslægtet med amfetamin, og virkningen minder også på mange måder om amfetaminens virkning. Ecstacy er dog et endnu mere problematisk stof end amfetamin. Ecstacy er et centralstimulerende stof, som virker i hjernens belønningssystem eller glædes-/velværesystem, på tilsvarende vis som kokain og amfetamin. Ved at bruge ecstacy tilfører man kunstigt hjernen en voldsom stimulans, som øger aktiviteten i de systemer i hjernen, der styrer glæde og velvære. Man kender ikke halveringstiden af ecstacy i kroppen. Derfor ved man ikke hvor længe det er om at blive udskilt fra kroppen. Derudover påvirker ecstacy oplevelser og fornemmelser af sult og tørst, af træthed og af sensualitet og seksualitet.

Ecstacyrusen
Den mest markante rusoplevelse på ecstacy er eufori eller ekstase – deraf det engelske navn. Denne virkning indtræffer i løbet af en halv time efter indtag. Man føler sig godt tilpas, bliver snakkesalig, bliver vågen og aktiv og typisk også mere kærlig. Sanseindtryk opleves stærkere, f.eks. musik men også forholdet til andre mennesker.

Denne rus varer mellem 4 og 6 timer på en dosis omkring 120 mg af det rene stof, MDMA. Ved indtag af større doser opnås der ikke en heftigere rus, men derimod får stoffet en hallucinerende virkning, hvor brugeren oplever sanseindtryk, som ikke er virkelige. Hallucinationsoplevelser ved brug af ecstacy er et forgiftningstegn. Det er også almindeligt at opleve ildebefindende, stærk tørst, muskelspændinger, krampe i kæberne, rystelser og svedeture ved normale doser.

Efter rusen er man træt, og man kan blive i dårligt humør, trist og depressiv.

Bivirkninger og risici
Der er mange og meget alvorlige bivirkninger og risici ved at bruge ecstacy.Selv ved relativt beherskede doser kan ecstacy give ubehagelige symptomer i stedet for den eftertragtede rus. Af de symptomer, som er nævnt ovenfor, er især den stærke tørst problematisk. Der kan resultere i, at brugeren ”oversvømmer” sig selv i et forsøg på at slukke tørsten.

Mere almindeligt er det modsatte problem: At brugeren slet ikke oplever tørst og derfor ikke drikker væske. Brugeren vil derfor dehydreres.

Ecstacy sætter desuden kroppens temperaturregulering ud af funktion. Den mest hyppige dødsårsag som følge af ecstacybrug er at kroppen overophedes, hvilket medfører, at blodet koagulerer i blodårerne. Det betyder, at blodet samles i klumper, på samme måde som et æg bliver fast i formen, når man koger det. Blodgennemstrømningen forringes, hvilket især går ud over hjerne, hjerte, lunger og nyrer. Det tager ca. et døgn inden man dør.

Ecstacy påvirker hjernens evne til at skabe oplevelse af glæde og velvære. I modsætning til de øvrige feststoffer er der meget, der tyder på, at denne påvirkning er permanent efter brug af ecstacy. D.v.s. at hjernen bliver ude af stand til selv at producere de stoffer, som giver glæde og velvære. Man kan altså risikere en kronisk depression.

Også ecstacybrug fører til udvikling af tolerans. Det vil sige at virkningen af stoffet svinder, så man fristes til at tage større doser for at opnå den ønskede virkning. Der er dog meget der tyder på at en øget dosis ikke medfører øget positiv oplevelse af at tage stoffet, men tværtimod kun øger de negative virkninger ved stoffet.

Ecstacy giver desuden alle de samme bivirkninger som amfetamin: søvnbesvær, angstanfald, rastløshed, dårlig koncentration og paranoia – altså forfølgelsesforestillinger.

Denne paranoia ses også i egentlige paranoide psykoser, hvor brugeren oplever paranoia og aggressive udbrud.

Man ser desuden de såkaldte ”eftertrips”, som optræder flere måneder efter indtag af ecstacy, hvor hallucinationsoplevelser pludselig vender tilbage, hvilket medfører ubehag og angst.

Desuden ses selvmordsforsøg som en pludselig indskydelse.

Det er usikkert hvor stort afhængighedspotentiale, ecstacy har. Der er konstateret en vis afhængighed hos brugere af ecstacy, men forekomsten af personer, som søger behandling for et misbrug af primært ecstacy, er meget svingende. Man kan forestille sig, at de store bivirkninger ved ecstacy gør det mindre attraktivt som hovedstof.


Faktaboks

 •  Kaldes også E, love-drug, MDMA, kiks, Aciied, dansetabletter, adam, eva, brownies
 • Er et syntetisk fremstillet stof i familie med amfetamin
 • Kommer typisk i pilleform eller kapsler, som spises
 • Giver udvidede pupiller, uro og kærlig adfærd
 • Er et illegalt stof, som er omfattet af lov om euforiserende stoffer
 • Tegn på forgiftning: minder om hedeslag som efter stor fysisk anstrengelse: hurtig puls, højt blodtryk, store pupiller, svedeture og dehydrering. Desuden hallucinationer, muskelspændinger, kramper, rystelser
 • Tegn på alvorlig, livstruende forgiftning: Uregelmæssig hjerterytme, hjertebanken, højt blodtryk, feber, blødninger og nyresvigt
 • Ved mistanke om forgiftning: Søg straks hjælp på nærmeste skadestue! Fortæl hvilke stoffer der er blevet indtaget.

Forholdsregler
Hvis man på trods af alle risici og bivirkninger ønsker at bruge ecstacy kan man mindske risikoen for varig skade og dødsfald ved at tage følgende forholdsregler:

 • Undgå dehydrering – drik rigeligt
 • Undgå alkoholiske drikke – drik koldt vand
 • Undgå overophedning – opsøg kølige omgivelser
 • Undgå fysisk udmattelse – hold pauser i dansen
 • Undgå mørk urin – drik meget mere vand