Rusmidler / Heroin

Heroin

Heroin er det stof, som almindeligvis forbindes med narkomaner. Det er familie med en række stoffer, både naturlige og syntetiske, som tilsammen kaldes opioider. Det er for eksempel morfin, kodein og metadon.

Heroins virkning
Alle opioider virker ens i hjernen. Forskellen er primært, hvor hurtigt virkningen sætter ind. Heroin har en meget hurtigt indsættende virkning, som giver et kick, også kendt som suset. Det er denne egenskab, som gør heroin til det foretrukne rusmiddel blandt opioiderne.

Heroin virker på mange forskellige områder i hjernen. Især har heroin en kraftigt smertedæmpende virkning. Samtidig giver heroin en behagelig psykisk tilstand, dels som eufori, dels som beroligelse. Heroin virker også hæmmende på vejrtrækningen.

Heroinrusen
Heroin indtages på forskellige måder, som har betydning for hvordan rusen opleves. Den hurtigst og mest intense oplevelse får man ved injektion, altså ved at sprøjte heroinen ind i en blodåre. Her optræder rusen allerede efter få sekunder og beskrives som en intens oplevelse af vellyst, velvære, ligegyldighed og at man svæver på en sky uden at nogen problemer kan nå én. Herefter følger en tilstand, hvor brugeren oplever at al smerte og angst forsvinder, alle behov er opfyldte, brugeren er rolig og afslappet. Denne tilstand varer et par timer.
Herefter oplever brugeren abstinenser: uro, rastløshed, sveden og influenzalignende symptomer.

Bivirkninger og risici
Bivirkninger og risici i forbindelse med misbrug af heroin og andre opioider er meget forskelligartede. Der er fysiske og psykiske skader, som det også ses ved misbrug af andre stoffer.

Den største fare er dødsfald som følge af overdosering. Man kan ikke være sikker på styrken i den heroin, man tager. Ved injektion, hvor heroinen sprøjtes ind, er der ingen mulighed for at regulere dosen, hvis det viser sig at være et stærkt stof. Den hyppigste dødsårsag er derfor vejrtrækningsstop, fordi heroinen påvirker det center i hjernen, som styrer vejrtrækningen.

Der ses stor toleransudvikling ved brug af heroin. Det vil sige, at der skal stadig større doser til for at opnå den ønskede virkning af stoffet. Det betyder, at bruger man heroin regelmæssigt, vil den dosis, man har brug for, efterhånden nærme sig forgiftningsdosis.

Da heroin ofte injiceres med sprøjte i blodårerne er heroinmisbrugere i risiko for følgesygdomme. Især leverbetændelse og hiv er alvorlige sygdomme, som kan overføres, hvis man deler en uren eller inficeret sprøjte. Men også infektioner i sårene, der hvor sprøjten føres ind, kan give problemer.

Heroin er det stof, som typisk medfører flest psykiske og sociale belastninger. Fordi stoffet er så dyrt og samtidig giver så kort en rus, at man skal have det flere gange om dagen for at have det godt, når man er afhængig af stoffet, bliver alle andre hensyn tilsidesat til fordel for jagten på mere stof. Det betyder, at personlige problemer ikke løses men skubbes til side – for at vende endnu stærkere tilbage, når rusen aftager. Det betyder, at forhold til kæreste, venner og familie mister betydning i forhold til stoffet. Det indebærer ofte kriminalitet og prostitution at skaffe penge til stoffet, ligesom det kan være svært at sørge for at betale regninger eller søge lægebehandling for fysiske skader.


Fakta

  • Kendes under navne som den hvide dame, sne, white pearl, Den langsomme, Harry, Henry, Smack, Shit, horse, dope, en silver, bellman, brown suger m.fl. og under navnene på de forskellige medicinpræparater, som indeholder opioider: morfin, ketogan, abalgin, temgesic, metadon, subutex m.fl.
  • Opioider dækker over både naturlige, halv-syntetiske og syntetiske stoffer
  • Alt efter hvordan stoffet er forarbejdet kan det indsprøjtes, ryges, sniffes eller tages som stikpille. Ligegyldigt hvordan stoffet indtages er det lige farligt og lige afhængighedsskabende
  • Man taler om at tage et skud, et hak og et fix
  • Giver små pupiller; knappenålspupiller, og en afslappet fornemmelse af velvære
  • Er i vid udstrækning lovlige præparater, som kan ordineres af læger. Al brug af disse stoffer, som ikke er lægeordineret er ulovligt efter Lov om euforiserende stoffer.
  • Tegn på forgiftning: er bleg, har blå læber eller blå fingernegle, reagerer ikke på høje lyde eller et hårdt nap højt på skulderen, giver gurgle-, boble-, eller snorkelyde fra sig, har svagt eller afbrudt åndedræt eller har langsom eller meget svag puls, bevidstløshed
  • Ved mistanke om forgiftning: Søg straks hjælp på nærmeste skadestue! Der er ikke andet, der kan hjælpe på en overdosis heroin, end modgift.