Rusmidler / Kokain

Kokain

Kokain er et af de såkaldte feststoffer. Det kaldes denne gruppe stoffer, fordi de virker stimulerende, fjerner træthed og gør brugeren opstemt og glad.

Kokains virkning
Kokain er et centralstimulerende stof, som virker i hjernens belønningssystem eller glædes-/velværesystem. De specifikke kemiske processer er komplicerede, og kokain har derfor også en lang række virkninger på både krop og psyke. De fleste opleves som positive i forbindelse med rusen, men kan også være særdeles farlige. Kokains virkning er meget lig amfetamin. Den væsentligste forskel er, at kokain hurtigere nedbrydes, hvilket betyder en kortere rus.

Kokain dæmper oplevelse af træthed, tørst og sult. Man kan være vågen i mange timer uden at blive træt og undvære mad og drikke i mange timer uden at føle sult og tørst.

Kokain giver også nedsat smerteoplevelse. Det vil sige, at smerte ikke opleves på samme måde under kokainpåvirkning. Kokain påvirker desuden kroppen, så blodtrykket stiger, og hjertet må arbejde hårdere.
Vær opmærksom på, hvis du blander kokain og alkohol samme aften, opstår der cocaethylen, som mangedobler risikoen for hjerteanfald.

Kokainrusen
Efter indtagelse af kokain opleves rusen i flere faser.
I løbet af få minutter efter indtag opleves ”suset”, som er en overvældende, ekstatisk oplevelse af lykkefølelse og eufori. Denne tilstand varer få minutter.
Herefter følger den fase, hvor man er ”høj”. Psykologisk opleves denne fase som øget selvtillid, øget seksuel lyst og aktivitet, øget opmærksomhed og kraftigere oplevelse af sanseindtryk og generelt opløftet sindsstemning. Man bliver udadvendt, generthed forsvinder, man er kreativ og hurtig til at få ideer. Denne tilstand varer 30 - 60 minutter.
Herefter følger en abstinenstilstand, når virkningen af kokainen svinder. Man bliver irritabel, nedtrykt, rastløs, angst og plaget af søvnløshed. Man føler derfor trang til at tage mere af stoffet for at undgå denne ubehagelige tilstand og igen opleve den fantastiske følelse lige efter indtaget.

Bivirkninger og risici
Et stof, som påvirker kroppen og psyken så kraftigt som kokain, har også bivirkninger og indebærer store risici.

Alle de fysiske virkninger, som er beskrevet ovenfor indebærer en risiko. Bliver man ved med at være påvirket i mange timer, er der risiko for at man dehydrerer eller overbelaster sit hjerte, fordi kroppens signaler ikke aflæses korrekt i hjernen. Dette har man blandt andet set i forbindelse med de såkaldte ”raves” eller ”rave-parties”, hvor deltagerne ved hjælp af kokain og andre feststoffer kunne danse til musikken i timevis uden at indtage væske og mad eller tage et hvil. I værste fald kan man dø af dette.

Også de psykologiske virkninger indebærer risici. I første omgang ”oversvømmes” hjernens velværesystem, så kroppen ikke selv producerer de stoffer, som giver glæde og velvære. Det mærkes, når virkningen af kokainen aftager i form af nedtrykthed og irritabilitet. Fortsætter man med at tage kokain, vil man kunne opleve psykotiske symptomer. Psykotiske symptomer betyder, at oplevelsen af, hvad der er virkeligt, forstyrres. Man kan opleve, at man bliver forfulgt (paranoia), eller at man kan høre og se ting, som andre ikke kan høre og se (hørelses- og synshallucinationer).

Som følge af den ubehagelige abstinenstilstand, når virkningen aftager, begynder brugere af kokain ofte at misbruge andre stoffer, typisk beroligende eller sløvende som alkohol, hash eller nervemedicin, for at modvirke den ubehagelige tilstand og måske blive i stand til at sove. Dermed er brugere af kokain udsat for den risiko, at man udvikler misbrug af andre stoffer sideløbende med kokainen.

Ligesom ved andre rusmidler udvikler man tolerans ved gentagen brug af kokain. Tolerans betyder, at der skal mere og mere af stoffet til for at opnå den samme virkning. Det betyder, at den dosis som giver en rus, kommer tættere og tættere på den dosis, som er dødelig. En anden virkning kaldes sensibilisering og betyder, at abstinensoplevelsen bliver mere og mere markant for hver gang. Dermed bliver presset mod at tage mere for at undgå abstinenser større og større.

Fakta
  • Kaldes også coke, cola, sne, white lady, free base, crack
  • Kokain er et naturligt stof, som udvindes af kokaplanten
  • Stoffet kan forarbejdes på forskellige måder, så det er muligt at sniffe, ryge eller indsprøjte det.
  • Man taler typisk om at tage en bane, en streg eller en snitte
  • Giver store pupiller, spændte muskler, hurtig puls samt rastløshed og energi
  • Stoffet giver omtrent samme virkning som amfetamin, men rusen varer kortere
  • Er et illegalt stof, som er omfattet af lov om euforiserende stoffer
  • Tegn på forgiftning: Koldsved, kvalme, opkastning, rysten og kraftig temperaturstigning
  • Tegn på livstruende overdosis: Mister bevidstheden, får krampeanfald, hjerteflimmer, hjertestop og åndedrætssvigt
  • Ved mistanke om forgiftning: Søg straks hjælp på nærmeste skadestue og fortæl hvilke stoffer der er blevet indtaget.