Rusmidler / Amfetamin

Amfetamin

Amfetamin
Amfetamin er et af de såkaldte feststoffer. Det kaldes denne gruppe stoffer, fordi de virker stimulerende, fjerner træthed og gør brugeren opstemt og glad.

Amfetamins virkning
Amfetamin er et centralstimulerende stof, som virker i hjernens belønningssystem eller glædes-/velværesystem. De specifikke kemiske processer er komplicerede og amfetamin har derfor også en lang række virkninger på både krop og psyke. De fleste opleves som positive i forbindelse med rusen, men kan også være særdeles farlige. Amfetamins virkning er meget lig kokain. Den væsentligste forskel er at amfetamin er længere tid om at nedbrydes i kroppen, hvilket betyder at rusen varer længere.

Amfetamin dæmper oplevelsen af træthed, tørst og sult. Man kan være vågen i mange timer uden at blive træt og undvære mad og drikke i mange timer uden at føle sult og tørst.

Amfetamin giver også nedsat smerteoplevelse. Det vil sige, at smerte ikke opleves på samme måde under amfetaminpåvirkning. Amfetamin påvirker desuden kroppen således, at blodtrykket stiger, og hjertet må arbejde hårdere.

Amfetaminrusen
Efter indtagelse af amfetamin opleves rusen i flere faser.
I løbet af få minutter efter indtag opleves ”suset”, som er en overvældende, ekstatisk oplevelse af lykkefølelse og eufori. Denne tilstand varer få minutter.
Herefter følger den fase, hvor man er ”høj”. Psykologisk opleves denne fase som øget selvtillid, øget seksuel lyst og aktivitet, øget opmærksomhed og kraftigere oplevelse af sanseindtryk og generelt opløftet sindsstemning. Man bliver udadvendt, generthed forsvinder, man er kreativ og hurtig til at få ideer. Denne tilstand varer op til seks timer.
Herefter følger en abstinenstilstand, når virkningen af amfetaminen svinder. Man bliver irritabel, nedtrykt, rastløs, angst og plaget af søvnløshed. Man føler derfor trang til at tage mere af stoffet for at undgå denne ubehagelige tilstand og igen opleve den fantastiske følelse lige efter indtaget.
Et stof, som påvirker kroppen og psyken så kraftigt som kokain, har også bivirkninger og indebærer risici.

Bivirkninger og risici
Under den akutte rus er der en stor risiko for at udøve vold som følge af den forstærkede følelsesmæssige påvirkning. Når følelser opleves stærkere gælder det også de aggressive følelser, hvilket medfører megen umotiveret vold.

Det er relativt almindeligt at bruge amfetamin som middel til at kunne indtage store mængder alkohol uden at falde i søvn. Amfetaminens stimulerende virkning ”trumfer” alkoholens sløvende virkning. En risiko ved dette er, ud over langtidsvirkningerne af at indtage overdrevne mængder alkohol, at amfetaminens virkning aftager hurtigere end alkoholens. Det betyder, at man risikerer pludseligt at være udsat for alkoholens egentlige sløvende virkning og falder bevidstløs om.

Alle de fysiske virkninger, som er beskrevet ovenfor indebærer en risiko. Opretholder man en tilstand af påvirkethed i mange timer er der risiko for at man dehydrerer eller overbelaster sit hjerte, fordi kroppens signaler ikke aflæses korrekt i hjernen. Dette har man blandt andet set i forbindelse med de såkaldte ”raves” eller ”rave-parties”, hvor deltagerne ved hjælp af amfetamin og andre feststoffer kunne danse til musikken i timevis uden at indtage væske og mad eller tage et hvil. I værste fald kan man dø af dette.

Også de psykologiske virkninger indebærer risici. I første omgang ”oversvømmes” hjernens velværesystem, sådan at kroppen ikke selv producerer de stoffer, som giver glæde og velvære. Det mærkes, når virkningen af amfetaminen aftager i form af nedtrykthed og irritabilitet. Fortsætter man med at tage amfetamin vil man kunne opleve psykotiske symptomer. Psykotiske symptomer betyder, at oplevelsen af hvad, der er virkeligt, forstyrres. Man kan opleve, at man bliver forfulgt (paranoia) eller at man kan høre og se ting, som andre ikke kan høre og se (hørelses- og synshallucinationer).

Som følge af den ubehagelige abstinenstilstand, når virkningen aftager, begynder brugere af amfetamin ofte at misbruge andre stoffer, typisk beroligende eller sløvende som alkohol, hash eller nervemedicin, for at modvirke den ubehagelige tilstand og måske blive i stand til at sove. Dermed er brugere af amfetamin udsat for den risiko, at man udvikler misbrug af andre stoffer sideløbende med amfetaminen.

Ligesom ved andre rusmidler udvikler man tolerans ved gentagen brug af amfetamin. Tolerans betyder, at der skal mere og mere af stoffet til for at opnå den samme virkning. Det betyder, at den dosis som giver en rus, kommer tættere og tættere på den dosis, som er dødelig.

Fakta

  • Kaldes også speed, fattigmandscoke, ferietabletter, splat, ice, upper
  • Amfetamin er et syntetisk fremstillet stof. Der findes også en naturlig variant, khat, som udvindes af khatplanten. Forskellige kunstige molekylesammensætninger giver forskellige styrker
  • Stoffet kan fremstilles på forskellige måder, så det er muligt at sniffe, ryge eller indsprøjte det eller man kan opløse det i en drik
  • Man taler typisk om at tage en bane, en streg eller en snitte
  • Giver store pupiller, tørst (tørre slimhinder), sved, rastløshed og energi
  • Stoffet giver omtrent samme virkning som kokain, men rusen varer længere
  • Er et illegalt stof, som er omfattet af lov om euforiserende stoffer
  • Tegn på forgiftning: Koldsved, kvalme, opkastning, rysten og kraftig temperaturstigning
  • Tegn på livstruende overdosis: Mister bevidstheden, får krampeanfald, hjerteflimmer, hjertestop og åndedrætssvigt
  • Ved mistanke om forgiftning: Søg straks hjælp på nærmeste skadestue! Fortæl hvilke stoffer der er blevet indtaget.