Rusmidler / Alkohol

Alkohol

Alkohol
Alkohol er det mest udbredte rusmiddel i Danmark og det eneste lovlige.
I Danmark er det almindeligvis socialt accepteret at drikke sig til en rus i alkohol, og det betragtes i vid udstrækning som et overgangsritual eller indvielsesritual, når børn bliver unge og voksne, at de begynder at indtage alkohol.
 
Hvad er en genstand?                                     En genstand er en simplificeret måleenhed for mængden af alkoholl som indtages i f.eks. øll, vinn eller spiritus.. 

1 genstand svarer til 15 mll eller 12 gram alkohol. Medmindre andet er angivet, er det volumenprocenten, der står på flasken. Til sammenligning indeholder fx en britisk "unit of alcohol" 10 ml alkohol.                                                                                               Sundhedsstyrelsenn anbefaler maks. 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd, hellere fordelt jævnligt over ugen, end på én gang. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er dog taget direkte fra England, og tager således ikke højde for den britiske definition af en genstand. Anbefalingerne er derfor senere blevet suppleret med, at man maks. drikker 5 genstande på en aften.

En alm. øl 33cl på 4,6% udgør en genstand. det samme gør 4cl spiritus på 38%, hvorimod 2 dl rødvin på 14% udgør næsten 2 genstande. En sådan flaske vin indeholder 7 genstande. 

 Forbrændingstid

 Ca. forbrændingstider i timer, for 1 genstand.

Vægt

Kvinder

Mænd

60 kg

2:00

1:20

70 kg

1:43

1:09

80 kg

1:30

1:00

90 kg

1:20

0:53

100 kg

1:12

0:40

promiller

Alkohols virkning
Alkohols virkning i hjernen er endnu ikke helt klarlagt. Man ved dog, at alkohol primært virker ved at hæmme hjernens funktioner.
Især virker alkoholen på de områder i hjernen, som styrer hukommelse, vejrtrækning, vågenhed, balance og kropsstilling. Det betyder, at en alkoholberuset person typisk bliver sløv og klodset og virker mere dum.
Ud over disse virkninger kan virkningen af alkohol se forskellig ud fra person til person. Rusen udtrykkes forskelligt, alt efter personlighedstype og humør.


Alkoholrusen
Det er altså forskelligt, hvordan rusen under alkoholpåvirkning ser ud. Typisk virker alkoholen hæmmende på vore hæmninger, så det ser ud til at vore hæmninger forsvinder. Rusen er meget afhængig af den enkelte person og hvordan vedkommende i øvrigt har det, fordi alkohol vil forstærke den grundstemning, man i forvejen har. Er man genert bliver man mere udadvendt og snakkesalig, er man i dårligt humør vil man blive ulykkelig og måske aggressiv.
En almindelig rus, som opleves behagelig, opstår ved almindeligt indtag over nogle timer, hvor man drikker alkohol i mængder svarende til mellem 3 og 10 genstande. Holdes rusen ikke ved lige vil den svinde igen i løbet af få timer efter man er holdt op med at drikke. Det typiske festdrikkemønster vil være, at man vedligeholder rusen i nogle timer, hvorefter man bliver søvnig og derfor ophører med at drikke.
Herefter indtræder den tilstand, som er kendt som tømmermænd. Det er en ubehagelig tilstand, som skyldes, at alkohol er en gift for kroppen, særligt leveren. Det giver derfor ubehag at nedbryde den. Desuden forstyrrer alkohol kroppens salt- og væskebalance. Kroppen udsultes under alkoholpåvirkningen, fordi den mister væske og kropssalte i større tempo end disse stoffer tilføres.

Bivirkninger og risici
De største risici ved et almindeligt alkoholforbrug, hvor man af og til drikker sig fuld i sociale sammenhænge, er knyttet til de ulykker og utilsigtede hændelser, der sker under alkoholpåvirkning.
Det gælder for eksempel problemer med forældre og skænderier i det hele taget. Det gælder slagsmål, som mellem 10 og 20 % af unge har oplevet i forbindelse med, at de er fulde. Det gælder uønsket samleje, som over 10 % af unge har oplevet i forbindelse med, at de er fulde. Og det gælder at tage stoffer eller blive involveret i trafikuheld, som op imod 10 % af de unge har oplevet i forbindelse med, at de er berusede (kilde: ringstedprojektet).

Der er også alvorlige risici knyttet til især fænomenet styrtdrikning. Styrtdrikning er en betegnelse for, at man indtager voldsomt store mængder alkohol meget hurtigt. Det giver en ukontrollerbar rus og stor risiko for alkoholforgiftning. Også et stabilt indtag over flere timer kan give risiko for alkoholforgiftning. Ved indtag af større doser alkohol vil man blive mere og mere fraværende og opleve hukommelsestab og efterfølgende bevidstløshed og død. Det sker, fordi det center i hjernen, som kontrollerer vejrtrækningen, lammes af alkoholen. Der er et meget lille spring mellem bevidstløshed og død. Derfor skal en alkoholpåvirket sovende person, man ikke kan vække, altid på skadestuen øjeblikkeligt!!

Et decideret overforbrug eller misbrug af alkohol medfører en lang række skader på kroppen. Både nervesystemet, mave/tarm systemet, hjertet, kroppens forbrænding, hormoner, muskler, knogler og blodet påvirkes negativt på en lang række forskellige måder. Disse voldsomme påvirkninger mener man skyldes, at alkohol er et organisk opløsningsmiddel, som skal indtages i så relativt store mængder for at give en rus. Hvor andre rusmidler indtages i milligram indtages alkohol i gram. Den giftige virkning er derfor relativt større.

Ved længere tids forbrug af alkohol vænnes kroppen til alkoholen. Der udvikles tolerans, hvor der skal mere alkohol til for at give den samme virkning. Og der vil optræde abstinenser, hvis kroppen ikke får den sædvanlige mængde alkohol. Alkoholabstinenser kan i de milde tilfælde ligne abstinenser for mange andre stoffer; sveden, rysten, kvalme, opkastninger, øget puls og blodtryk samt nervøsitet og angst. I de mere grelle tilfælde optræder en tilstand kaldet delirium tremens, som også er kendt som drankergalskab. Der optræder de samme symptomer, blot endnu stærkere, og desuden kan der være hallucinationer, hvor personen oplever, ser, hører eller fornemmer ting, som ikke er virkelige. Også voldsomme kramper kan opleves. Denne tilstand kan være dødelig, og enhver som udviser disse symptomer skal straks indlægges og behandles.

 


Fakta
 

 • Er kendt under alle de navne, som alkoholiske drikke har, sprut, sprit m.m.
 • Fremstilles af frugt, sukker, vand og gær, der ved gæring bliver til kulsyre plus alkohol. Det kan herefter blive destilleret, og man har en væske, der kan indeholde op til 98 % ren alkohol.
 • Alle kendte kulturer i verden har fundet ud af at fremstille alkohol.
 • Giver sløret tale, usikker gang og usikre bevægelser, rødsprængte øjne.
 •  Er et legalt rusmiddel i Danmark. Der må ikke udskænkes alkohol til personer under 18 år. Der må ikke sælges alkohol fra butikker til personer under 16 år.
 • Tegn på forgiftning: Tung søvn, man ikke kan vækkes fra, bevidsthedssvækkelse, uregelmæssig vejtrækning.
 • Ved mistanke om forgiftning: Søg straks hjælp på nærmeste skadestue!
 •   20 % af befolkningen drikker 80 % af den alkohol, der konsumeres i Danmark.
 • 2 % af danskerne drikker 25 % af alkoholen.
 • Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 11,5 liter ren alkohol om året.
 • 200.000 drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser på 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande for kvinder. Det anbefales at mænd holder sig under 14 og kvinder under 7 genstande om ugen.
 • 190.000 er alkoholmisbrugere, dvs. at de drikker så meget at det skaber fysiske og/eller sociale problemer.
 • 160.000 er alkoholafhængige, dvs. at de ikke kan kontrollere deres alkoholindtagelse.
 • 60.000 børn har en far eller en mor, der har været indlagt på et hospital med en alkoholrelateret diagnose.
 • 250.000 børn vokser op i en familie, hvor enten faderen eller moderen drikker for meget.
 • Alkohol er involveret i hvert ca. 4. trafikdrab.
 • Personer, som drikker over genstandsgrænserne, dør i gennemsnit 4 til 5 år for tidligt.
 • Alkohol slår 3000 mennesker ihjel hvert år. Det svarer til 5 % af alle dødsfald.
 • Alkohol slår næsten hver 20. dansker ihjel.
 • Alkoholrelaterede dødsfald er fordoblet i løbet af de seneste 20 år.
 • Danskernes alkoholforbrug koster hvert år samfundet ca. 10 mia. kr.
 • Alkohol er relateret til 10.000 skadestuebesøg og 72.000 ambulante besøg.