Oplæg mv. / Forældremøder

Forældremøder

TeenagerEt forældremøde med Ungekontakten kan handle om mange forskellige emner inden for ”den teenageramte familie”. Som udgangspunkt tager forældreoplæggene 2 timer, således at forældrene kan inddrages i dialogen og debatten og evt. få afprøvet deres holdninger i forhold til forskellige cases, men du kan også vælge et kort oplæg på 1 time, hvor vi kommer med et kortere indspark. Her er 3 bud på forældremøde overskrifter.

”TILLYKKE - det blev en teenager”. Fester, alkohol og teenageproblematikker. Alkoholdebut - hvornår og hvordan?  Forældrerollen, forældrenetværk og andet kan inddrages. Indholdet varieres alt efter hvor I og eleverne er lige nu. 7.-8. årgang. Evt. i forbindelse med nye klasser på 7. årgang, kan det være en stor fordel at forældrene får snakket sammen.
 
”Fri os fra de unge - de kan vel selv”. Er et forældreoplæg, som ofte hægtes på et oplæg for eleverne på 8.-9. årgang. Emnerne er bl.a. alkohol, hash, risikoadfærd, grænser, teenagehjernen, ungdomsliv mv.

”Tweenalderen og dens udfordringer” Alderen mellem barn og teenager kaldes tween, oplægget kommer med bud på, hvad der kan være en udfordring i den alder, med stor vægt på de sociale medier.

Forældremøder kan være for en enkelt klasse evt. i forbindelse med at vi har været på besøg i klassen, eller for en hel årgang. Det er helt op til jer. Det vigtigste er at få inddraget forældrene i det forebyggende arbejde.