Forældre/voksen / Viden til forældre / Dialog så det batter

Dialog så det batter

I forbindelse med det forebyggende arbejde blandt unge og deres forældre har vi spurgt de unge, hvad deres forældre ville sige, hvis de unge kom tidligere hjem fra en fest end aftalt med forklaringen ”Jeg kommer hjem nu fordi der var nogen der begyndte at ryge hash”. Så godt som alle unge svarer ”Det ville jeg aldrig fortælle min forældre, for så vil de sige, at jeg ikke må komme til fest der igen, og måske vil de tro, at jeg også røg hash!”.
 
I forlængelse heraf har vi spurgt forældrene, hvordan de ville reagere, hvis deres barn forlod en fest, fordi der blev røget hash. Samtlige forældre ville naturligvis blive glade.
Dette eksempel viser tydeligt, at dialog mellem unge og forældre er vigtig. Det modsatte kan nemt resultere i misforståelser, antagelser og bekymringer. Dialogen mellem de unge og deres forældre er vigtig for at rydde disse misforståelser, antagelser og bekymringer ”af vejen”.
 
Som da vi selv var unge?
De fest-miljøer, som de unge færdes i, er meget forskellige fra de festmiljøer, som forældrene kan huske fra deres egen ungdom. Forældre har svært ved at bruge deres egne erfaringer, når de skal træffe beslutninger for deres unge, og når de skal snakke med og vejlede deres unge. Når forældre og unge har svært ved at snakke sammen, er det svært for forældre at få indblik i hvad, der egentlig foregår i de unges liv.
 
Som i medierne?
Så hvor går man hen, når man som forældre gerne vil vide lidt mere om de unges liv? Mange af de informationer, forældre har adgang til om unge, hentes fra historier, som man hører enten fra medierne, venner, bekendte, eller hvor man færdes blandt andre forældre.Det billede af unge og deres liv, som fremstilles i medierne, er et stærkt bekymrende billede. Vi hører om unge, som overfalder tilfældige mennesker på gaden. Vi hører om happy slapping. Vi hører om, at de unger tager stoffer som om det var slik. Vi hører, at de drikker sig fra sans og samling, samles i bander, bedriver kriminalitet, begår seksuelle overgreb.

Historier om at ”nu har de unge fra en folkeskoleklasse i Randers igen holdt en fest, hvor alt gik roligt for sig. Der var et par stykker, som blev lidt for fulde. De blev fulgt hjem til deres forældre af deres kammerater. De øvrige festede og tog hjem til den tid, de havde aftalt med deres forældre. Der fandt ingen kriminelle handlinger, overgreb eller vold sted” sælger ikke. Det giver ikke godt fjernsyn, det giver ikke solgte aviser.

Men medierne er en væsentlig kilde til information for mange forældre.
Det, at informationerne om unge i langt de færreste tilfælde kommer direkte fra de unge, efterlader stort set ikke andre muligheder for forældrene end at samles i fælles usikkerhed og referere til hinandens historier - uden hensyntagen til fakta.

Fortæl!
I stedet for at være bekymrede for sine unge på baggrund af de voldsomme historier, man hører i medierne, vil vi opfordre til dialog så det batter. Det er en opfordring, vi giver de unge, når vi er i klasserne. Vi opfordrer de unge til at fortælle deres forældre lidt om hvad, de går og laver. Det er en opfordring, de unge kan se fornuften i, når vi fortæller dem, at de også vil gøre det meget nemmere for sig selv, når de giver deres forældre en chance for at bekymre sig mindre.
 
Holdning
Vi vil også opfordre forældrene til dialog. Vi ved, det kan være svært. Vi ved, de unge tit ikke vil fortælle noget, bliver irriterede over at blive spurgt osv. Men spørger man unge, om hvad de ønsker fra deres forældre, så bliver det tydeligt, at forældres rolle som nogen, der præger de unges holdninger og valg, absolut ikke er udspillet blot fordi den unge kommer i puberteten. De unge efterspørger, at deres forældre stiller op med en holdning, som de kan spille op mod.
 
Et eksempel på dette er i forhold til alkoholdebut. Erfaringer viser, at unge, som bydes alkohol i hjemmet, eksempelvis til familiesammenkomster, eller som lærer at drikke hjemmefra, har en tidligere alkoholdebut og drikker mere end jævnaldrende, som ikke bydes alkohol hjemme. De bedste råd i forhold til alkoholdebut er derfor at gøre det klart for den unge, hvad, man mener, er en passende debutalder. Vi opfordrer til tydelige forældre, som er klar på dialog!
 
Der findes ingen endegyldige svar på, hvordan man som forældre skal håndtere situationen, hvis man får mistanke om et eventuelt brug af stoffer! Vi vover pelsen og præsenterer et par professionelle råd!